Truy tố pháp lí và cách bạn có thể giúp đỡ chúng tôi

Như bạn đã biết, vào tháng 11 năm 2022, phần lớn domain của chúng tôi đã bị khóatheo yêu cầu của FBI, còn hai người được cho là thành viên của dự án đã bị bắt ở Argentina và đã bị giam giữ gần một năm. Việc bắt giữ họ diễn ra mà không tuân thủ các tiêu chuẩn luật pháp và có nhiều sự vi phạm về trình tự tố tụng. Ví dụ, lệnh của tòa về việc bắt giữ được gửi tới sau khi bắt. Tình trạng này khoogn chỉ ảnh hưởng tới cá nhân họ mà cọn mang lại đòn đánh đáng kể tới dự án Z-Library của chúng tôi.

Hôm nay, chúng tôi kêu gọi các bạn, công đồng chúng ta, tham gia cùng chúng tôi trong việc tranh đấu vì dự án Z-Library. Dự án này không đơn giản là một nền tảng mà còn là con đường tới tri thực cho mọi người trên toàn thế giới.

Chúng tôi gửi bản thỉnh cầu với yêu cầu khôi phục truy cập vào Z-Library và ngừng truy tố hình sự bất hợp pháp. Chữ kí của bạn có thể thay đổi tình huống theo hướng tốt hơn. Bằng cách ký vào bản thỉnh cầu, bạn không chỉ hỗ trợ cuộc đấu tranh của chúng tôi mà còn giúp đỡ bảo vệ khả năng truy cập của dự án Z-Library đối với mọi người trên toàn thế giới.

Vui lòng vào đường link dưới đây và ký vào bản thỉnh cầu. Điều này mất hai phút của bạn nhưng rất có ích với dự án Z-Library của chúng tôi.

Kí bản thỉnh cầu ở đâu

Ngoài ra bạn có thể giúp gì cho chúng tôi:

  • Chia sẻ đường link về bản thỉnh cầu tới bạn bè, công đồng của mình, kêu gọi học kí vào bản thỉnh cầu;
  • Truyền bá tin tức về việc này giữa các nhà báo quen biết;
  • Nếu có thể, thực hiện thông báo thông khai để bảo vệ thư viện (vui lòng chuyển cho chúng tôi đường link tới thông báo qua email)
  • Nếu bạn là người đại điện của tổ chức xã hội và muốn đỡ chúng tôi bằng một cách nào đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo support@z-lib.se

Xin đừng quên rằng khi bạn đang đọc dòng chữ nàythì hai người được cho là thành viên cảu dự ấn vẫn đang bị bắt giữ.