Ủng hộ tới nhóm Z-Library

See more (1)
Crypto

$
1 BTC=$67167,99 $1=0,00001489 BTC
1 BCH=$490,9 $1=0,00203707 BCH
1 ETH=$3108,53 $1=0,00032170 ETH
1 LTC=$83,77 $1=0,01193745 LTC
1 USDTTRC=$1 $1=1,00000000 USDTTRC
1 USDTERC=$1 $1=1,00000000 USDTERC
1 USDC=$1 $1=1,00000000 USDC
1 DOGE=$0,15 $1=6,66666667 DOGE
1 BUSD=$1 $1=1,00000000 BUSD
1 XMR=$118,7 $1=0,00842460 XMR
1 MATIC=$0,7 $1=1,42857143 MATIC
1 SOL=$172,53 $1=0,00579609 SOL
1 BTC =

Azteco Bitcoin voucher with VISA

You can buy an Azteco Bitcoin Voucher with your credit card and send it to us.

1
Buy Azteco Bitcoin Voucher. You may use any of these stores:
2
Forward Azteco Bitcoin Voucher code (16 characters) to email ux202@londonjack.anonaddy.com
Nếu phát sinh vấn đề nào với việc thanh toán, xin viết cho chúng tôi theo email donations@z-lib.se
Azteco Bitcoin voucher with MasterCard

You can buy an Azteco Bitcoin Voucher with your credit card and send it to us.

1
Buy Azteco Bitcoin Voucher. You may use any of these stores:
2
Forward Azteco Bitcoin Voucher code (16 characters) to email ux202@londonjack.anonaddy.com
Nếu phát sinh vấn đề nào với việc thanh toán, xin viết cho chúng tôi theo email donations@z-lib.se
Amazon

1. Xin mua thẻ quà tặng tại amazon.com

Lưu ý: Bạn cần chỉ định email của chúng tôi ( ) là "Email người nhận" trong biểu mẫu.

2. Xin gửi thẻ quà tặng amazon tới email ux202@londonjack.anonaddy.com

Nếu tài khoản của bạn chưa được nâng lên Premium trong vòng 10-15 sau khi chuyển quyên góp, vui lòng liên hệ với chùng tôi theo địa chỉ donations@z-lib.se với số đơn hàng Amazon của bạn.

Ví dụ:

PayPal

PayPal hiện cho phép mua và chuyển tiền số

Để mua tiền số, vui lòng sử dụng một trong những hướng dẫn sau:

1
Xin tới mục Paypal-Crypto và lựa chọn tiền mà bạn muốn gửi
2
Xin chọn số tiền như ở bên dưới và ghi số tiền ủng hộ

$
1 BTC=$67167,99 $1=0,00001489 BTC
1 BCH=$490,9 $1=0,00203707 BCH
1 ETH=$3108,53 $1=0,00032170 ETH
1 LTC=$83,77 $1=0,01193745 LTC
1 =